www.stoppjobbmobben.no

HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

SJM-KURSET

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


HVORFOR GJØRE DE SAMME FEILENE VI HAR GJORT FØR DEG?
Organisasjonen Stopp JobbMobben er en frittstående organisasjon som ble stiftet 4. mars 1996. Organisasjonens ledelse har imidlertid mer enn 10 års erfaring med mobbing/trakassering, psykisk vold, krenkende særbehandling og administrative overgrep i arbeidslivet. Verdien av denne kunnskapen kan ikke måles i kroner og øre. Verdien kan heller ikke måles gjennom antall avvergede selvmord, antall arbeidstakere vi har hjulpet tilbake til arbeidslivet eller de som er gitt et verdig liv som medisinsk arbeidsuføre.

SJM-KURSET – FØRSTE SKRITT TIL EN BEDRE LIVSSITUASJON!
Hvis du ikke er glad i deg selv kan du vel ikke forvente at andre skal være det? Hvis du ikke liker deg selv kan du vel ikke forvente at andre skal like deg? Kursets undertittel burde kanskje være: Du blir hva du tenker, og det er kun en person som kan gjøre noe med dette – du selv. Vi gir deg kunnskapen. Du må ha vilje, evne og tålmodighet til å omsette kunnskapen i praksis.
Og belønningen? Du vil etter hvert mestre vanskelige ledere og medarbeidere, mestre vanskelige arbeids- og livssituasjoner, men best av alt – du tar tilbake den tryggheten som trakassørene stjal fra deg.
I SJM ønsker vi å ta livet vårt tilbake. Tror du det er enkelt? Langt i fra, men våre medlemmer har erfart at «øvelse gjør mester».

BLIR DU MOBBET?
Test deg selv under punktet voksenmobbing!  Kjenner du deg igjen? Da bør du ta deg tid til å lese resten av våre hjemmesider.

HJELP.
SJMs arbeid er basert på "Hjelp til selvhjelp" og "Gjensidig hjelp for hverandre". Sagt med andre ord, den hjelpen du får avhenger av hva medlemmene selv kan yte.

 

Copyright © 1999-2013 Stopp JobbMobben, oppdatert 29. april 2013